Endel Reinart

 

 

1930 – 1965

Endel Reinart sündis 27. oktoobril 1930. a. Saaremaal Muratsi asulas vaeses põllutööliste perekonnas.

Alghariduse omandas E. Reinart Vaivere 7-kl. Koolis, mille lõpetas 1946. aastal. Sama aasta sügisel asus ta edasi õppima Kuressaare V. Kingissepa nim. Keskkooli. Keskkooli lõpetas ta 1950. a. ja jätkas õpinguid

 

 

 

sama kooli pedagoogilises klassis. Kursuse lõpetas 1951. aasta kevadel.

Alates 1951. a. jaanuarist töötas E. Reinart algklasside õpetaja ja vanempioneerijuhina Kingissepa V. Kingissepa nim. Keskkoolis. 1952. aastal edutati ta Mustjala 7-kl. kooli direktoriks. Selle kooli juhina sai Endel Reinart töötada vaid paar kuud, oktoobris kutsuti ta Nõukogude armeesse, kus teenis kuni 1955. aastani. Sama aasta sügisel asus ta taas tööle V. Kingissepa nim. Keskkooli V – VIII klassi vene keele õpetajana. 1956. aastal viidi E. Reinart üle Lümanda 7-kl. Kooli.

Oma tööülesannetega tuli ta Lümandas väga hästi toime. E. Reinart oli nõudlik ja järjekindel nii enda kui ka õpilaste ja kolleegidega. Ta omas autoriteeti lastevanemate, õpilaste, kaasõpetajate ja kogu ümbruskonna silmis. Lümanda aastatel võttis ta aktiivselt osa ühiskondlikust elust, oli tuntud oma aktiivsuse ja tulihingelisuse poolest.

1957. a. võttis Endel Reinart osa Eesti NSV Vabariiklikus Õpetajate ja Täiendusinstituudis toimunud direktorite ja õppealajuhatajate täienduskursusest.

1964. aastal asus ta elama Orissaarde, kus töötas Orissaare Internaadis kasvatajana ja Orissaare Keskkoolis vene keele õpetajana.

Endel Reinart oli põhimõttekindel inimene: kunagi ei teinud ta seda, mida ei tahtnud. 1960-ndate alguses tegi tollane Täitevkomitee juhataja Lätsim Haridusministeeriumile ettepaneku määrata E. Reinart juba mõnda aega juhita olnud kohaliku Haridusosakonna juhatajaks. Enne esitamist Lätsim Reinarti nõusolekut aga ei küsinud ning seetõttu E. Reinart keeldus. Ükskõik kui palju teda sunniti, veendi või paluti- tema oli otsustanud. Lõpuks tuligi käskkiri tühistada.

Eriti silmatorkav tema juures oli kirjanduslik anne, luuleand, mis avaldus juba koolipõlves. Sageli kandis ta koolipidudel ette luuletusi. Eriti hästi õnnestusid Endel Reinartil nooruses satiirid ja huumor, mida ta ka ise aeg-ajalt kirjutas. Tema lemmik-kirjanikuks oli Juhan Smuul.

E. Reinart oli küllaltki vastuoluline isiksus- ääretult tundlik, hellahingeline, mitmekülgsete annetega, kuid samal ajal ääretult madala enesehinnanguga. Sellest tingituna oli tema käitumine mõnikord hoolimatu, kohati isegi jõhker.

Tema vastuolulisus ja suure ande mitteküllaldane rakendamine võivad olla ühed paljudest põhjustest, miks E. Reinarti läks 17. oktoobril 1965. a. vabasurma. [1]