Ellen Treimann

 

 

1932 – 1965

Ellen Treimann (sünd. Aidamets) sündis 10. jaanuaril 1932. a. Mustjala vallas töölisperekonnas. 1940. a. alustas ta õpinguid Pidula algkoolis. 1943 – 1947 õppis Mustjala Mittetäielikus Keskkoolis. 1951. a. lõpetas ta Kingissepa V. Kingissepa nim. Keskkooli. Ta jätkas sama kooli Pedagoogilses klassis, mille lõpetas 1952. a.

 

 

 


Esimeseks töökohaks sai Mustjala 7-kl. kool, kus ta oli nii õpetaja kui ka vanempioneerijuht. 1953. a. jätkas ta samal ametikohal Randvere 7-kl. koolis. Samal aastal osales Ellen vanempioneerijuhi kursustel.

1954. a. abiellus Ellen Aidamets Viktor Treimanniga.

1955. a. asus ta tööle Kingissepa Pioneeride maja (praegune Kuressaare Noortemaja) juhatajana ja taas ka Kingissepa V. Kingissepa nim. Keskkooli vanempioneerijuhina. 1956. a. alustas ta samas koolis algklasside õpetamist. 1964. a. läks E. Treimann üle Kingissepa Linna Algkooli.

Ellen oli väga energiline, rõõmsameelne ja sõbralik. Ta ergas vaim oli alati valmis igasse üritusse panema oma hinge ja sageli ka vaba aja. Iga üritust korraldas ta suure kohusetundega. Paljudele on ta meelde jäänud alati tõttamas, juuksed lehvimas ja lauluümin suus.

Suviti töötas Ellen Treimann lastelaagrites, kus oli toredate ja huvitavate ürituste eestvedaja — põnevad maastikumängud, öised luuremängud, õhutsed istumised lõkke ümber jne.

20. juulil 1965. a. hukkus Ellen Treimann traagiliselt autoõnnetuses. [1]