Ellen Allandi

 

 

1910 – 1991

Ellen Allandi (sünd. Tuuling) sündis 7.01.1910. a. Saaremaal Pihtla vallas vallakirjutaja tütrena. 1917/1918 vangistati tema isa mõisavastase tegevuse pärast. Vallakirjutajana ta vabanedes enam töötada ei tahtnud ja hakkas talupidajaks. Endisele ametnikule käis põllutöö siiski üle jõu ja 1928. müüs ta talu maha ning perekond kolis linna.

 

 

 

 

Alghariduse sai Ellen Vana-Lõve 6-klassilises algkoolis. 1923. -1930. a. õppis ta Saaremaa Ühisgümnaasiumis, kus lõpetas pedagoogilise klassi. Neiu oli küll saanud algklasside õpetaja kutse, kuid töötas siiski aasta juhuslikel töödel, kuna isa palk ei võimaldanud perele toimetulekut.

1931. a. sai ta õpetajakoha Kaali 6-klassilises algkoolis, kus oli ainuke naisõpetaja. Seepärast tehti talle ülesandeks luua naiskodukaitse ja kodutütarde rühm. Ellenile see idee ei meeldinud ja venna nõuandel moodustas ta gaididerühma. Kuna gaide keegi ei toetanud, ei oldud huvitatud ka nende tööst.

Pärast kaheaastast tööd Kaalis omandas Ellen Tuuling eesti keele, kirjanduse ja loodusteaduste õpetaja kutse Rakvere Seminari juures. Ta täiendas end õpetajatele korraldatud suvekursustel ja seminaridel ning Tallinna Õpetajate Instituudi kaugõppeosakonnas.

1944. a. abiellus Ellen Tuuling Karl Allandiga, samal aastal sündis poeg Mati, kes suri väikelapsena, 1945. a. sündis teine poeg Paul.

1944. a. alustas Ellen Allandi tööd Kuressaare Keskkoolis. Sõjast ta otseselt osa ei võtnud, küll aga andis Sõrve sõja ajal peavarju nõukogude poliitstaabile. Samal ajal oli tema mees mobiliseeritud Saksa sõjaväkke.

1946 – 1947 oli Ellen Allandi aastaks tervislikel põhjustel töölt vabastatud ja tegutses Hariduse ja Kunstitööliste Organisatsiooni Saaremaa komitee palgalise asjaajajana. 1947. a. asus Ellen Allandi tööle Kuressaare Linna Algkooli, hiljem oli Kuressaare Mittetäieliku Keskkooli õppealajuhataja. 1950. a. kooli ühendamisel V. Kingissepa nim. Keskkooliga jäi Ellen tööle uude kooli eesti keele ja bioloogia õpetajana.

1951. a. –1957. a. juhatas õp. Allandi kooli pedagoogilist klassi, kui ta jällegi vabastati töölt tervislikel põhjustel.

1960. a. oli Ellen Allandi Kingissepa 8-klassilise kooli pikapäevarühma kasvataja, hiljem Kuressaare I Keskkooli internaadi kasvatajana. Probleemid tervisega ei lõppenud ja 1967. a. vabastati ta internaadi kasvatajatöölt. Hiljem töötas ta metoodilises kabinetis ja jätkas algkooli pikapäevarühma kasvatajana.

Kolleegide hulgas oli ta väga lugupeetud. Ta oli hea suhtleja, rahulik, huumorimeelne ja südamlik.

Viimastel eluaastatel elas Ellen Allandi poja Pauli juures Tallinnas ning 1991. a. ka suri seal, maetud on ta siiski kodusaarele. [2]