August Lesk

 

1895 – 1945

August Lesk sündis 15. augustil 1895. a. Maasi vallas. Lapsepõlves põetud sarlakid põhjustasid tõsise tüsistuse ning kodutalu külastama tulnud isa õde otsustas poolkurdi lapse endaga Lõuna-Venemaale kaasa viia. Venemaale jäi August Lesk aga seitsmeks aastaks. Saaremaale naastes asus õppima Kuressaare linnakooli. Jätkas nn. pedagoogilistel kursustel, seejärel õpetas ühes külakoolis.

August Lese elu oli juba lapsepõlvest peale sisukas ja huvitav. Ta tegi kõike armastuse ja innuga. Koolipõlves paistis ta silma suurepärase vene keele oskusega, mängis hästi viiulit, oli arvestatav malepartner, andekas joonistaja, hea ujuja, väle jooksja ja uisutaja, omandades sellega koolikaaslaste seas hüüdnime Tuul. Joonistamishuvi viis ta kontakti maalikunstnikega. Korduvalt käis ta Laikmaa ateljees kunstniku tööd jälgimas.

1914. aastal alanud maailmasõtta teda südamehaiguse tõttu ei mobiliseeritud.

Aastal 1917 abiellus August Lesk Eliise Kindlamiga. Perre sündis kolm last.

Õppeaastal 1918-1919 töötas ta Vätta algkoolis. Järgmisel õppeaastal alustas õpetamist linna algkoolis, andes tunde ka merekoolis.

1921. a. kolis perekond Hiiumaale, kuhu jäädi kaheksaks viljakaks aastaks. Naabersaarel töötas ta õpetaja ja koolijuhatajana nn. Käina Kõrgemas Algkoolis (6-klassilises), mille ta ise rajas. Kooli rajamine oli raske, alustada tuli nullpunktist. Lapsevanemad usaldasid teda ning olid nõu ja jõuga abiks kooli asutamisele ja peagi võis koolikell heliseda.

Viimastel Kassari aastatel laiendas August Lesk kooli, luues täiendusklassid nii tütarlastele kui poeglastele, lisaks hakati õpetama ka kodundust ja agronoomiat.

1928. a. kolis perekond Paidesse, kuna vanemad tahtsid lastele luua meeldivad kooliaastad. Edasi viis elujärg perekonna Nõmmele, sealsetes koolides töötati kuni 1944. aasta märtsikuu pommitamiseni. August Lesk oli ajaloo, loodusloo ja joonistamise õpetaja Hiiu Algkoolis ja viimastel aastatel Nõmme Keskkooli algkooli juhataja. Rindejoone ohtliku lähenemise tõttu lõpetati Nõmme ja Tallinna koolides õppetöö. Poeg pages okupatsiooni eest Soome, August Lesk pidas õigemaks sõita perega Saaremaale.

Pärast sõda soovis A. Lesk tagasi saada endist töökohta pealinnas, kuid talle tehti korraldus jääda kogu oma õpetajatest koosneva perekonnaga koolmeistritest pooltühjale Saaremaale. August Lesk määrati koolide inspektoriks, abikaasa ja tütred Kuressaare Keskkooli õpetajateks. A. Lese tegevus uuel ametikohal jäi kahetsusväärselt lühikeseks, 24. juunil 1945. a. hukkus ta autoõnnetusel.

August Lesk armastas koolitööd. Juba augustikuus ootas ta uut kooliaastat. Tema põhimõtteks oli, et õpilastesse tuleb suhtuda kui oma lastesse ja ülehindamine ei tee kunagi nii suurt kahju kui alahindamine. Õpilased ja kolleegid armastasid teda, kuna ta oli sõbralik, leebe ja erakordselt tolerantne inimene. Kogu oma tegutsemisrohke elu juures jäi August Lesel küllaldaselt aega ka perekonna jaoks. [1]