Antonina Keskküla

 

 

1921 – 1997

Antonina Keskküla (sünd. Oll) sündis 10. augustil 1921. a. Saaremaal Uuemõisas (Pöide) pere ainsa lapsena. Tema vanemad olid talunikud, kuid 1923. a. koliti Kuressaarde.

 

 

 

 

Lugema hakkas ta 4-aastaselt, laulma aga peaaegu samal ajal kui rääkima.
Ta laulis kõikjal, nii endale kui teistele, teda kutsuti esinema isegi matustele. [8]

1935. a. – 1941. a. õppis Antonina Saaremaa Keskkoolis. Gümnaasiumipäevil jätkas Antonina laulmist.

Gümnaasiumiaastatel avastati tal kopsuhaigus, kuueks kuuks tuli õpingud katkestada ja see aeg veeta Taheva sanatooriumis Valgamaal.

Viimases klassis Antoninal kopsutõve tõttu enam laulda ei lubatud, kuid tahe laulda oli nii suur, et ta laulis madala ja karuse häälega, see väsitas vähem.

1941. a. lõpetas ta gümnaasiumi ning tahtis õpinguid jätkata konservatooriumis. 1941. a. algas Saksa okupatsiooniaeg ning edasiõppimise plaanidest ei tulnud midagi välja. Isal keelasid sakslased töö ning Antonina õlule jäi perekonna ülalpidamine.

1941 – 1944 töötas ta masinakirjutajana Saare Maavalitsuse Põllumajanduse osakonnas. Nõukogude ajal asus Antonina tööle Saare Maakonna TSN Täitevkomiteesse. Sel töökohal tutvus ta oma tulevase abikaasa Johannes Keskkülaga. 1946. a. sündis tütar Varje. Jõustus seadus, mille kohaselt ei tohtinud abikaasad töötada samas ametiasutuses. Antonina lahkus Täitevkomiteest.

1948. a. sai Antoninast Viktor Kingissepa nim. Keskkooli õpetaja kohusetäitjaks. Ta andis viiendates ja kuuendates klassides eesti keelt, füüsikat, geograafiat ja laulmist. Kooliõpetaja haridust tal ei olnud, aga 1948. a. astus ta Kuressaare Keskkooli pedagoogilisse klassi. Hiljem täiendas ta end mitmetel muusikaõpetajate seminaridel ja kursustel.

1949. a. sai A. Keskkülast Kuressaare 7-klassilise kooli õpetaja. 1953. a. alates töötas A. Keskküla Kuressaare Viktor Kingissepa nim Keskkooli laulmise õpetajana. Alguses oli töö raske, polnud muusikaajaloo õpikuid, tal endal tuli palju õppida, tõlkida, ennast täiendada. Peale õpetajatöö tegeles ta ka kooride ja ansamblite juhendamisega. Lisaks juhendamisele ta laulis ka ise mitmetes koorides.

1964. a. töötas A. Keskküla kohakaasluse alusel Kingissepa pioneeride majas oktoobrilaste koorijuhina ja juhatas sealset poistekoori. Koos Ludmilla Tooniga juhatas ta Saaremaa poistekoori.

1974. a. jäi Antonina pensionile. 1975. a. käis Saaremaa poistekooriga laulupeol. See jäi temale viimaseks laulupeoks.

Antonina Keskküla suri 1997. a. Kogu elu saatis Antoninat laul. Laul oli tema sõber, aitas muresid leevendada ja tegi tuju heaks. [9]