Aleksander Toropov

 

1876 – 1937

Aleksander Toropov sündis 23. märtsil 1876. a. Venemaal Novotšerkaski linnas, kust isa Peeter Toropov Kuressaarde siirdus.

Hariduse sai Aleksander Kuressaare Linnakoolis ja merendusklassis, mille lõpetas 1900. a. I järgu tüürimehe diplomiga.

1902. a. asus ta tööle matemaatika- ja navigatsiooniõpetajana Kuressaare Merekooli.

1906 – 1916. a. töötas Aleksander Toropov võimlemisõpetajana Kuressaare Poeglastegümnaasiumis, lisaks oli ta veel pikka aega selle kooli ainuke klassijuhataja abi (1913. aastal lisandus ka teine inimene). Tavaliselt täitsid seda ametit ettevalmistusklasside ja fakultatiivainete õpetajad. Klassijuhatajat aitasid nad enamasti vahetundides koridoris korra hoidmisel ja kodude külastamisel, selgitamaks välja, kuidas peavad õpilased kinni päevarežiimist, kellega suhtlevad, mida loevad jne.

6. augustil 1915. a. siirdus Tropov kooliga Venemaale Danilovi linna, kust ta mobiliseeriti armeesse. Toropov teenis mereväe muusikakoolis üldhariduslike ainete õpetajana.

1920. a. opteerus Toropov tagasi Kuressaarde, kus ta samal aastal valiti Kuressaare Merekooli eriainete õpetajaks. Kooli sulgemisel 1928. a. läks ta üle S. Teäri eramerekooli, kus tegutses navigatsiooni ja astronoomiaõpetajana kuni pensionile minekuni 1936. a.

Aleksander Toropov oli abielus ja 4 lapse isa. Nii ametialal kui ka eraelus tunti teda kui kohusetruud ja vastutulelikku inimest.

Vene ajal hindasid ülemused tema teeneid Stanislavi III järgu ordeniga, Romanovite 300. a. juubelimedaliga ning mitme tiitliga ametialases tegevuses.

Aleksander Toropov suri ööl vastu 14. jaanuaril 1937. a. pärast pikaaegset maovähi põdemist.