SÜG-i ainekomisjonid

 

Ainekomisjonid tegelevad ainealase õppetöö planeerimise ja korraldamisega. Lähtuvalt kooli üldeesmärkidest töötavad ainekomisjonid välja oma tööplaanid, mis sisaldavad neid üritusi, mis ei kajastu otseselt vastavates ainekavades. Ainekomisjonide esimehed on ka kooli juhtkonna liikmed.
   
SÜG-is tegutsevad järgmised ainekomisjonid: