Juhtkond

Juhtkonna liikmed  õppeaastal 2009/2010  

AMET NIMI
direktor Viljar Aro
õppealajuhataja õppekasvatuse alal
Marek Schapel
haldusjuht Aado Haandi
õppealajuhataja projektõppe alal
Indrek Peil
huvijuht gümnaasiumis
Triino Lest
finantsjuht Marika Pärtel
õppealajuhataja algklasside ja koolituse alal Sirje Ess
algklasside ainekomisjoni esimees
Ruta Kelt
spordi ainekomisjoni esimees Aime Metsmaa
kaunite kunstide ainekomisjoni esimees Ülle Mägi
psühholoog, emakeele ja ajaloo ainekomisjoni esimees
Mia Rand
huvijuht põhikoolis, võõrkeelte ainekomisjoni esimees
Diana Õun
loodusainete ainekomisjoni esimees Inge Vahter
matemaatika ainekomisjoni esimees
Paavo Kuuseok
õpilasesinduse esindaja

Viimati muudetud: 10. septembril  2009