Saaremaa Ühisgümnaasiumi Hoolekogu

Alates 20. veebruarist käesolevat veebilehte enam ei uuendata.
Värskemat infot leiate siit  –>


Saaremaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel SÜG-i juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

Koosseis

Tööplaan

Koosolekute protokollid:

15. november 2010
Lisa 1 KG SA ja SÜG SA tegevuskuludeks eraldatud raha arvutuslik alus
Lisa 2 Kuressaare linna eelarve 2011 Üldhariduskoolid

18. oktoober 2010

08. september 2010


19. aprill 2010

15. märts 2010

16. november 2009

19. oktoober 2009