Direktsioon

Direktsiooni liikmed  õppeaasta2009/20010

AMET
NIMI
TEGEVUSVALDKOND
direktor Viljar Aro kõik
õppealajuhataja
õppekasvatuse alal
Marek Schapel
5.-12. klassi oppetöö,
metoodikanõukogu juhtimine
haldusjuht
Aado Haandi koristamine, remont, varustamine,
garderoob, valve, söökla, õpilaskodu
õppealajuhataja
projektõppe alal
Indrek Peil projektid, uurimistööde komisjoni juhtimine, tehnikanõukogu juhtimine, koduleht, eKool
põhikooli huvijuht Diana Õun klassiväline töö
gümnaasiumi huvijuht Triino Lest klassiväline töö
finantsjuht
Marika Pärtel kooli ja õpilaskodu finantstegevus
õppealajuhataja
algklasside ja koolituse alal
Sirje Ess koolitusjuht,lastevanemate kool, eelkool,
jukukool, PR, välissuhted, 1.-4. kl. õppetöö