Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Saaremaa Ühisgümnaasium järgib nii valimisperioodil kui ka väljaspool seda neutraalsuse ja tasakaalustatuse head tava:

1) poliitilisi kampaaniaid õppetöö ajal koolis ei korraldata, välja arvatud mitme poliitilise jõu esindatusega informatiivsed arutelud;

2) valimisreklaamid koolis ei ole lubatud;

3) kooli esindavate õpilaste ja õpilaskollektiivide kaasamine valimispropaganda üritustesse ning kooli sümboolika kasutamine valimisüritustel ei ole lubatud;

4) õpilasesindusel ja nende liikmetel tuleb tagada õpilasesinduse tegevuse poliitiline neutraalsus;

5) kool toetab õpilastevahelisi maailmavaatelisi arutelusid ja noorte inimeste kodanikuks kasvamist;

6) ebakohasest valimiskampaaniast tuleb esmalt teavitada koolijuhti.

 
Bänner


Bänner